Vad är OEM?

OEM är en förkortning för Original Equipment Manufacturer, det vill säga Original utrustning från tillverkaren. För att enklast beskriva OEM-produkter så innebär det att tillverkaren tex. Volkswagen beställer ett jobb hos en underleverantörer, ibland kan det vara en kombination av egentillverkade och inköpta komponenter detta monteras sedan ihop hos OEM-företaget till försäljning endast åt OEM-beställaren i detta fall Volkswagen. Enkelt sagt allt som tillverkats eller produceras till en färdig produkt specifikt för en slutanvändare, benämns OEM. Våra erfarenheter har tydligt visat att OEM-tillverkad elektronik är den absolut bästa för säkerställa ett långlivat och välfungerande elsystem i bilen. Därför använder vi endast OEM produkter i den mån det går när vi eftermonterar.