Audi / Volkswagen / Skoda / Seat-bilar utrustade med färddator har oftast en slitagevarnare som indikerar när bromsbeläggen behöver bytas. Varningslampan varnar med både ljud & ikon i färddatorn om att bilens bromsbelägg behöver bytas. Komfort-funktionen tillåter föraren att slippa förlita sig på service-historik eller okulära kontroller. När dessa varningar inte stämmer uppstår givetvis ett irritations moment som gör sig påmind vid varje uppstart av bilen. Många gånger varnar bilen för bromsbeläggsbyte trots att dessa är nybytta, detta kan bero på t.ex kabelbrott.

Kontrollera bromsbelägg & kablage runt bromsarna

Bromsarna är bilens viktigaste del och att släcka bromsbeläggslampan är alltså endast aktuellt efter att en behörig verkstad kontrollerat dessa. Släcka ner varningslampan görs endast som ett alternativ till att genomgå en lång felsökning efter att bromsbelägg bytts.

Att släcka varningslampa för bromsbelägg i Audi / VW / Skoda / Seat

Om din verkstad kontrollerat bromsarna & slitage-varning fortfarande lyser finns risken att kablaget har spänts för mycket i skarven mellan kupé/motorutrymme. Detta kan resultera i ett kostsamt och tidskrävande arbete då kabelbrott kan vara svåra att lokalisera. Eftersom slitagevarning för belägg oftast inte är standard-utrustning finns generellt inget krav på att bilen ska ha detta. Slitagevarnare är alltså komfort-funktion snarare än ett krav från t.ex besiktningen, vad som istället är ett krav är dock att varningslampor som indikerar för dessa fel ej får förekomma för godkänd besiktning av bilen.

”Om varningslampan för bromssystemet lyser (varnar för fel i bromssystemet) vid kontrollbesiktningen blir bilen underkänd med krav på efterkontroll.”

En bil med indikerande slitagevarning (varningslampa) för bromsbelägg kan kugga på en bilprovning i de fall bilprovningen anser denna som en del av broms-systemet. Att programmera / koppla bort systemet istället för spendera dyra felsökningar på ev. kabelbrott är då ett billigare alternativ men självklart sätter detta ett större ansvar på bilens nuvarande & framtida ägare att regelbundet kontrollera bromsarna. Att släcka brombeläggslampan tar i regel inte mer än 2h. Arbetet kostar ca 1995-3995 SEK inkl moms.

Ett urval av våra återkommande kunder